На заседание на Съвета по европейските въпроси

Европейски въпроси – Добри практики и примери от дейността на Съвета по европейските въпроси

На 06.06.2011 г. беше проведена среща със студенти от специалност “Европеистика” от СУ “Св. Климент Охридски” в сградата на Министерския съвет.

Студентите  се запознаха с националния  координационен механизъм по европейските въпроси, както и дейността на мрежата СОЛВИТ, с механизмa за извънсъдебно разрешаване на трансгранични проблеми в областта на вътрешния пазар и по-конкретно с опита на българския СОЛВИТ център. Във връзка с националния координационен механизъм те имаха възможността да присъстват на заседание на СЕВ и да видят как протичат дискусиите по разглежданите от СЕВ въпроси.
На заседанието на СЕВ от 06.06.2011 г. присъстваха и експерти на Европейската комисия.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: