Напомняне – молба – покана

Студентите – специалност Европеистика – от 2, 3 и 4 курс са получили съобщение от Университетския център за изучаване на студентското мнение за преподаването.

Разбирам, че малка част от вас са попълнили онлайн въпросите. Има молба от Центъра да ви напомня – помоля- и поканя да участвате в оценяването.

То е от полза за усъвършенстването на нашия учебен план, учебен процес и за обучението по Европеистика като цяло. Извършваме го за трети пореден път – но за пръв път – в интернет. Дори ние настоявахме да се разработи електронен вариант на обратната връзка.

Уважаеми студенти,

бихте ли били така добри и отговорни да се отзовете – благодаря.

ПП Първи курс не участват, понеже се оценява миналата учебна година.

Advertisements
2 comments
  1. ropanov said:

    Попълних анкетата, но е непълна, защото се оценяват само няколко преподаватели. Освен това, мисля, че ще имаме доста какво да кажем и за преподавателите от предишните години.
    Янчо

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: