За мрежата СОЛВИТ

Обяснява евродепутатът Мартин Димитров пред Сега.

Има я изрично предвидена в правомощията на държавната администрация в новото постановление.

Успешното членство в ЕС задължително изисква добро познаване на правилата на общността. В много случаи отделни страни от ЕС въвеждат административни и други ограничения, които често противоречат на европейското право. Тогава ние, еврогражданите, трябва да потърсим защита на нашите права. Има услуга на ЕС, която вече може да се използва от всеки български гражданин. Това е мрежата СОЛВИТ (“solve it” – “реши го”, англ. език).
СОЛВИТ е електронна мрежа от центрове, в която страните-членки на ЕС, си сътрудничат за разрешаването на правни проблеми, възникнали в резултат на неправилното прилагане от националните администрации на правилата, важащи за пазара на общността. За целта във всяка държава от ЕС (плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) са учредени СОЛВИТ центрове. Те са част от националната администрация. Мрежата функционира от юли 2002 г. Тя се координира от Европейската комисия, но се управлява от страните членки.

За кого е мрежата?

Всеки европейски гражданин или фирма може да потърси помощ от СОЛВИТ, когато смята, че в друга страна от ЕС му е отказан достъп до права, полагащи му се по силата на европейския вътрешен пазар. Граждани и фирми могат да отнесат проблема си към СОЛВИТ центъра в собствената си страна или пък в държавата, където е възникнал проблемът. Ползването на СОЛВИТ за граждани и фирми е безплатно.

Къде помага?

Областите, в които СОЛВИТ се намесва най-често, са признаване на професионални квалификации, достъп до образование, разрешително за пребиваване в друга страна от ЕС, право на гласуване, социално осигуряване, достъп до трудов пазар, шофьорски книжки, регистрация на МПС, граничен контрол, достъп на стоки до пазара на друга страна, достъп до пазара на услуги, установяване като самонает в друга страна на Евросъюза, данъчно облагане, обществени поръчки, свободно движение на капитали или плащания и други.
Статистиката на СОЛВИТ сочи, че 75% от оплакванията завършват с решение на възникналия проблем.

Как работи?

Когато изпратите случая си на СОЛВИТ, местният център (наречен още “домашен”) проверява детайлите на проблема, за да се увери, че наистина сте жертва на погрешно прилагане на европейското право и че цялата необходима информация за решаването на случая е налице. Случаят се въвежда в електронната база данни и автоматично се препраща на СОЛВИТ звеното в страната, в която е възникнал проблемът (нарича се водещ център). Водещият център трябва в рамките на 1 седмица да каже дали ще поеме случая. Решението зависи от това дали случаят има солидна обосновка и дали може да бъде постигнато прагматично решение.
Ако решението на проблема е свързано не толкова с неправилното прилагане на дадена европейска регулация, колкото с наличието на национално законодателство, противоречащо на общоевропейското, тогава в резултат на вашето запитване е възможно да се стигне и до коригиране на местното законодателство, така че да отговаря на европейските изисквания. В някои случаи обаче СОЛВИТ може дори да убеди съответната национална администрация да не прилага дадена регулация, ако е в разрез с правилата на вътрешния пазар, още преди окончателното й премахване.
Цел на СОЛВИТ е намирането на реално решение на проблема в рамките на 10 седмици. Предложеното от СОЛВИТ решение не е задължително (т.е. гражданинът може да не се съгласи), но също така не подлежи на формално обжалване. Ако проблемът остане неразрешен или пък гражданинът или фирмата са на мнение, чe предложеният изход е неприемлив, те биха могли да потърсят правна помощ чрез национален съд или като заведат формална жалба пред Европейската комисия.

==================
Как да информирате за проблема си?

Трябва да попълните електронния формуляр на страницата на СОЛВИТ в интернет – https://webgate.ec.europa.eu/solvit/index.cfm?method=webform.homeform&language=en.

Може да го попълните на самия сайт, да го копирате като отделен файл, да го изпратите на СОЛВИТ по електронна поща, по факс или като обикновено писмо по пощата.

=======================
Какво не прави СОЛВИТ
Не е “бюро справки” – не очаквайте да ви дава правни или други съвети.
Не се занимава с проблеми, възникнали между фирми или между фирми и граждани, нито пък с жалби срещу институции на ЕС.
СОЛВИТ обработва само проблеми, който произтичат от лошо прилагане на европейското законодателство от националната администрация на друга страна-членка на ЕС.

===================
Вече и България
От 1 януари и в България заработи СОЛВИТ център, към който граждани и фирми могат да се обръщат за помощ при нарушение на техните права на Европейския вътрешен пазар.
Телефоните за връзка са 02/9402867, 02/9402030, 02/9402485, 02/987 77 07. За своите проблеми гражданите могат също така да пишат и на имейл solvit@government.bg или по факс: 02/980 77 07.

Координатите на центровете СОЛВИТ във всички страни на ЕС може да откриете в интернет: http://ec.europa.eu/solvit/site/centres/index_en.htm.

Очаква се в идните няколко седмици тази страница да заработи изцяло и на български език.

ПРИМЕРИ ЗА УСПЕШНА НАМЕСА

Връщане на ДДС

Английска компания, продаваща стоки в Испания, има право на възстановяване на ДДС. Компанията подава искане пред испанските данъчни власти през декември 2003 г. След 10 месеца данъкът все още не е възстановен, а компанията не е получила и обяснение за забавянето. След намесата на СОЛВИТ фирмата получава парите си. Проблемът е решен в рамките на 14 седмици.

Сирене “от планината”

На френски вносител на австрийско сирене е забранено пускането на продукта на пазара, въпреки че такова сирене вече е продавано в страната. Френската администрация обосновава решението си с наличието на нишесте в сиренето, както и с факта, че в търговския етикет фигурира “de montagne” (от френски – планински). Решението, базиращо се на национално законодателство, е в разрез с европейското право, защото “de montagne” не е защитено за Франция наименование, а наличието на нишесте в продукта не представлява “опасност за общественото здраве”. СОЛВИТ успява да убеди френските власти да предоставят на продукта пълен достъп до френския пазар. Решението е постигнато в рамките на 12 седмици.

Майчинство

Френска гражданка работи известно време в Германия. След изтичането на договора си тя се регистрира като безработна първо в Германия, а впоследствие и във Франция, където се връща и ражда дете. Германската здравна каса и френското социално осигуряване отказват да й изплащат майчинство. След намесата на СОЛВИТ германската служба за заетост потвърждава, че германската здравна система е задължена да поеме плащанията.

Лекарска практика

Полски лекар в Германия прави няколко безуспешни опита да му бъде призната квалификацията. На базата на юридически анализ на Европейската комисия, потвърждаващ, че лекарят има право на пълно признаване на образованието и квалификацията си, СОЛВИТ-Германия му осигурява едногодишно разрешение за работа в очакване на окончателното решение.

Строителство

Чешки гражданин желае да се установи като строителен предприемач в Германия. Местните власти изискват от него разрешително за работа, за да може да упражнява съответната услуга в страната, но в същото време му отказват издаването на такова. СОЛВИТ-Германия потвърждава, че граждани на Чехия, които желаят да се установят като самонаети в страната, не се нуждаят от такова разрешително. Решението на проблема е постигнато в рамките на 4 седмици.

more

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: